Price-list

Priser

Prisexempel

Från och med den 1/1 2015 är alla kosmetiska behandlingar belagda med moms. Nedastående priser inkluderar sålunda moms i de fallen det är aktuellt.
/Medicinska behandlingar med botulinum toxin, sådana som svett-, huvudvärksbehandlingar etc, samt alla kirurgiska ingrep som inte är direkt kosmetiska är fortfarande momsfria/

Konsultation

medicinsk konsultation 800 kr
återbesök inom 12 månader för samma medicinska åkomman 600 kr
kosmetisk konsultation (inkl. moms) 300 kr
   
utebliven besök (minst 24 timmar avbeställning gäller)  500 kr

Kirurgi

eyelid surgery, (tax included)

eyelid surgery with open lateral brow lyft 

17.000 kr

25.000 kr

small skin surgery - face from 3.500 kr
small skin surgery - other areas from 3.000 kr

Medicinska behandlingar med botulinum toxin (momsfritt)

behandling av armsvett

behandling av handsvett

1.800 kr + ev. toxin kostnad

5.000 kr

behandling av huvudvärk 

behandling av huvudvärk med eget toxin (gäller godkänd "kronisk migrän" diagnos)

3.100-5.500 kr 

1.800 kr

behandling av bruxism (tandgnissel) 3.600 kr
behandling av Frey's syndrom 3.600 kr
behandling av funktionell ansiktsasymetri 1.600-3.200 kr
andra medicinska behandlingar (lokal klåda, svett, smärta etc) från 1.600 kr

Kosmetiska behandlingar med botulinum toxin

glabella ("argrynkan") 3.100 kr
hela pannan inklusive glabella 3.600 kr
ögonlinjer (kråksparkar) 3.600 kr
pannan, glabella, ögonlinjer, näsan 5.400 kr
halsen 3.600 kr
pannan, glabella, ögonlinjer, näsan, hals 6.700 kr
andra område 1.900 kr
Skulptering (förminskning) av masseter muskler 3.100 kr

Restylane

Restylane 0,5 ml 2.400 kr
Restylane Skin Booster 1,0 ml 3.300 kr
Restylane Skin Booster 2 sprutor 2 x 1,0 ml 5.700 kr
Restylane, alla andra typer 1,0 ml 4.000 kr
Restylane, 2 sprutor av alla andra typer  2 x 1,0 ml 7.000 kr
Restylane, 3 sprutor av alla andra typer 3 x 1,0 ml 10.200 kr

Juvéderm

Juévederm Volite 1,0 ml 3.300 kr
Juévederm Volite 2 x 1,0 ml 5.700 kr
Juévederm alla andra typer 1,0 ml 4.000 kr
Juévederm kombination av 2 sprutor 2 x 1,0 ml 7.000 kr
Juévederm kombination av 3 sprutor 3 x 1,0 ml 10.200 kr