Botulinum toxin

Botulinum toxin används sedan tidigt 80-tal

Botulinum toxin är ett toxin som produceras av bakterien, Clostridium botulinum. Medlet har används på barn och vuxna för behandlingar av diverse muskelspasmer.

Sedan slutet av 90-talet har medlet använts för svettbehandlingar (hand-, fot-, armsvett och annat lokaliserat svettproblem), sedan ca 2010 mot huvudvärk (både migrän och spänningshuvudvärk) och även mot kroniska smärttillstånd och andra sjukdomar.

Behandling av rynkor med Botulinum toxin startades i Kanada

Behandling av rynkor med botulinum toxin startades i Kanada för drygt 10 år sedan och metoden kom till Europa några år senare. Användning av botulinum toxin för detta ändamål ökar numera lavinartad i världen. Allt detta tack vare de positiva egenskaperna i preparatet; hög säkerhet, fina kosmetiska resultat, enkel behandling för patienten och ett överkomligt pris. Behandlingen har dessutom en klar preventiv effekt; förebygger utveckling av rynkor i det behandlade området. Den kan också åstadkomma en utläkning av tunnare rynkor på ett naturligt sätt (huden som inte utsätts för ständiga böjningar (veckbildningar) kan efter en tid reparera rynkdefekter).

Biverkningarna med Botulinum toxin

Biverkningarna med botulinum toxin är sällsynta och generellt skiljer de sig inte från dem vid användning av placebo. Om dem förekommer, är de lindriga och övergående, då botulinum toxin försvinner helt ur kroppen. Som vid behandlingen med Restylane®, de flesta biverkningar är relaterade till nålsticken (t.ex. blåmärke, rodnad, smärta). En lätt huvudvärk kan förekomma under 1-2 dagar efteråt. Senare har dock botulinum toxin skyddande effekt mot spänningshuvudvärk och även mot migrän (efter genomfört behandling av rynkor i pannan och ögonen).

Mycket hög säkerhetsmarginal

Botulinum toxin är ett läkemedel som har mycket hög säkerhetsmarginal. Det betyder att den maximala dosen som används vid behandlingar av patienter är många gånger mindre än den mängd av botulinum toxin som kan skada patienten.

Många av vara dagliga mediciner har faktiskt mycket lägre säkerhetsmarginal. T.ex. en enkel överdosering av en vanlig Panodil, Alvedon (säljs receptfritt) under några dagar kan orsaka svåra leverskador, enkla överdoseringar av vissa hjärtmediciner kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. För att äventyra patientens säkerhet vid behandling med Botulinum toxin skulle det krävas så många som ca 100 genomförda rynkbehandlingar på en och samma patient under en och samma dag!

Trots att botulinum toxin har används på miljontals patienter för rynkbehandlingar i ansiktet världen över under drygt ett decennium har man aldrig rapporterat om några allvarliga biverkningar i vetenskaplig litteratur.

De skräckrapporter som av och till florerar i kvällspressen om botulinum toxin har mer med direkta felbehandligar att göra än med medicinska biverkningar av detta preparat eller så gäller dem ofta andra applikationer än den kosmetiska. Metoden är en av dem absolut mildaste och effektivaste formerna av korrektur av rynkor.

Den höga säkerheten betyder inte att botulinum toxin kan sprutas hur som helst av vem som helst. Det skall användas enbart av läkare med särskilld kompetens. Det är inte svårt att göra patienten rynkfri med botulinum toxin och samtidigt mimikfattig. Konsten är att uppnå en långvarig och god kosmetisk effekt med bibehållet naturligt utseende.

FDA

Den amerikanska kontrollmyndigheten Food and Drug Administration har godkänt botulinum toxin för kosmetiskbehandling april 2002. Preparatet hade varit godkänd tidgare i flera år i Kanada och är godkänd i Europa sedan 2004.