Glabella

Restylane och botulinum toxin mot rynkor i glabella

Restylane

före...
före...
...direkt efter Restylane
...direkt efter Restylane

Botulinum toxin

före...
före...
...1 månad senare
...1 månad senare

Botulinum toxin + Restylane (neutralt läge)

före...
före...
...1 månad senare
...1 månad senare

Samma patient som ovan (aktivt läge)

före...
före...
...1 månad senare
...1 månad senare

Botulinum toxin + Restylane

aktivt läge före behandlingen
aktivt läge före behandlingen
en månad senare efter Botox
en månad senare efter Botox
... 1 månad senare efter Botox och direkt efter Restylane
... 1 månad senare efter Botox och direkt efter Restylane