Glabella

Restylane och Botox mot rynkor i glabella

Restylane

före...
före...
...direkt efter Restylane
...direkt efter Restylane

Botox

före...
före...
...1 månad senare
...1 månad senare

Botox + Restylane (neutralt läge)

före...
före...
...1 månad senare
...1 månad senare

Samma patient som ovan (aktivt läge)

före...
före...
...1 månad senare
...1 månad senare

Botox + Restylane

aktivt läge före behandlingen
aktivt läge före behandlingen
en månad senare efter Botox
en månad senare efter Botox
... 1 månad senare efter Botox och direkt efter Restylane
... 1 månad senare efter Botox och direkt efter Restylane