Restylane®

Q-Med, Galderma

Restylane® består av hyaluronsyra, en sockerart som finns normalt i huden men som minskar i mängd med åldern.

Restylane® har utvecklats av Q-Med, ett svenskt företag från Uppsala, som är nu världsledande inom kosmetisk behandling. Detta tack vare den mycket höga kvalitén på produkten, mycket höga säkerheten och de fina, långvariga resultaten. Hyaluronsyran i Restylane® är tillverkad på en artificiell väg och inte utvunnen från djur. Detta gör att substansen är mycket renare och därmed mycket säkrare ur allergisk synpunkt (det finns inga animaliska proteiner som kan ge allergiska reaktioner).

För mer information: https://www.galdermaaesthetics.com

Juvèderm®

Allergan

Juvèderm®, liksom Restylane®, består av icke-animalisk hyaluronsyra.

Produkten har utvecklats av Allergan (USA), ett av största företag i branschen vid sidan om Q-Med. 

Biverkningar

Biverkningarna vid behandling med Restylane® eller Juvèderm® är i regel mycket få och om förekommer är de lindriga, och kopplade framförallt till själva nålsticken (svullnad, blåmärke, ytlig hudinfektion, etc.) Lindriga, övergående allergiska reaktioner kan förekomma med en frekvens på mindre än 1:2000 behandlingar.

Uppföljningsbehandlingar

Beroende på vilka effekter som önskas underhålls den första behandlingen vanligtvis genom uppföljningsbehandlingar. Vid uppföljningsbehandlingar kan man normalt sett använda en mindre mängd av produkten. De flesta patienter väljer att få en uppföljningsbehandling sex till tolv månader efter den första. Kliniska tester visar att effekten av Restylane® varar i upp till ett år (dock kortare vid läppförstoring).

Lämpliga områden

Restylane® och Juvèderm® lämpar sig för utfyllnad av tunna, medeldjupa och djupa rynkor och hudveck i hela ansiktet, samt för förstoring/modellering av läppar, ärrutfyllnad och ansiktsskulptering (modifiering/utfyllnad av ansiktskonturer). Genom att återställa den med åldern förlorade volymen i underhuds vävnad i ansiket kan man åstadkomma effekt som motsvarar en kirurgisk ansiktslyftning, s.k. "soft lyft". 

Båda produkterna finns i olika utförande, olika viskositet, olika egenskaper för att passa till olika behandlingstyper och olika område i ansiket och på kroppen.

FDA

Den amerikanska kontrollmyndigheten Food and Drug Administration och den Europeiska motsvarigheten har godkänt Restylane® och Juvèderm® för kosmetiska behandlingar sedan flera år.