"Sura" mungipor

Behandlingar med Restylane

före...
före...
...direkt efter behandlingen
...direkt efter behandlingen

Rodnaden och svullnaden brukar försvinna inom ett dygnt

före...
före...
...direkt efter behandlingen (inkl. utfyllnad av övreläppskanten)
...direkt efter behandlingen (inkl. utfyllnad av övreläppskanten)
före...
före...
...direkt efter
...direkt efter
före...
före...
...direkt efter
...direkt efter
före...
före...
...direkt efter behandlingen
...direkt efter behandlingen
före...
före...
...direkt efter första behandlingen
...direkt efter första behandlingen
12 månader efter andra behandlingen
12 månader efter andra behandlingen
före...
före...
...direkt efter behandlinge
...direkt efter behandlinge

Behandling med Botox för att förebygga all för kraftig neddragning av mungiporna

före ...(aktivt läge)
före ...(aktivt läge)
...3 veckor efter behandlingen (aktivt läge)
...3 veckor efter behandlingen (aktivt läge)