Huvudvärk och migrän

US Food and Drug Administration (FDA), 2010 och Läkemedelsverket i Sverige, 2011, godkände en av botulinum toxin preparat för injektion i huvudregionen för att förhindra huvudvärk hos vuxna patienter med kronisk migrän.
Kronisk migrän definieras som en huvudvärk av en migrän typ som drabbar patienten under minst 15 dagar per månad.

Vid behandling av kronisk migrän, ges botulinum toxin injektioner ungefär var 12: e vecka i pannan (på liknande sätt som vid kosmetisk behandling av rynkor i pannan), runt huvudet, i nacken och i skuldrorna. En sådan behandling tar mindre än 5-10 minuter att slutföra.

Botulinum toxin har framgångsrikt använts också för att behandla även andra former av huvudvärk.

De allra flesta patienter upplever symptomlindring redan 1 till 2 veckor efter genomfört behandling. Vanligtvis, frekvensen av huvudvärken minskar då drastiskt eller själva huvudvärken upphör helt. Om huvudvärken uppträder trots allt under behandlingsperioden, så är den oftast mycket mindre intensiv och har väsentligen kortare varaktighet.

Beroende på huvudvärks typ, från 80 till över 90% av alla patienter kan räkna med rejäl symptomlindring efter behandling med botulinum toxin.

Dr Jacek Bartosik har behandlat patienter med olika huvudvärksproblem sedan år 2000. Han har hittills genomfört mer 3000 behandlingar av detta slag.