Priser

Prisexempel

Från och med den 1/1 2015 är alla kosmetiska behandlingar belagda med moms. Nedastående priser inkluderar sålunda moms i de fallen det är aktuellt.
/Medicinska behandlingar med botulinum toxin, sådana som svett-, huvudvärksbehandlingar etc, samt alla kirurgiska ingrep som inte är direkt kosmetiska är fortfarande momsfria/

Konsultation

medicinsk konsultation 700 kr
återbesök inom 12 månader för samma medicinska åkomman 500 kr
kosmetisk konsultation (inkl. moms) 300 kr
   
utebliven besök (minst 24 timmar avbeställning gäller)  500 kr

Kirurgi

övre ögonlocksplastik (inkl. moms)

övre ögonlocksplastik med öppen ögonbryns lyft (inkl. moms)

17.000 kr

25.000 kr

småkirurgi ansiktet (medicinsk behandling, momsfri) från 3.500 kr
småkirurgi övrigt (medicinsk behandling, momsfri) från 3.000 kr

Medicinska behandlingar med botulinum toxin (momsfritt)

behandling av armsvett

behandling av handsvett

1.500 kr + ev. toxin kostnad

4.500 kr 

behandling av huvudvärk 

behandling av huvudvärk med eget toxin (gäller godkänd "kronisk migrän" diagnos)

3.000-5000 kr 

1.800 kr

behandling av bruxism (tandgnissel) 3.500 kr
behandling av Frey's syndrom 3.500 kr
behandling av funktionell ansiktsasymetri 1.500-3.000 kr
andra medicinska behandlingar (lokal klåda, svett, smärta etc) från 1.500 kr

Kosmetiska behandlingar med botulinum toxin

glabella ("argrynkan") 3.000 kr
hela pannan inklusive glabella 3.500 kr
ögonlinjer (kråksparkar) 3.500 kr
pannan, glabella, ögonlinjer, näsan 5.200 kr
halsen 3.500 kr
pannan, glabella, ögonlinjer, näsan, hals 6.500 kr
andra område 1.800 kr
Skulptering (förminskning) av masseter muskler 3.000 kr

Restylane

Restylane 0,5 ml 2.300 kr
Restylane Skin Booster 1,0 ml 3.200 kr
Restylane Skin Booster 2 sprutor 2 x 1,0 ml 5.500 kr
Restylane, 1 spruta alla andra typer 1,0 ml 3.900 kr
Restylane, 2 sprutor av alla andra typer 2 x 1,0 ml 6.800 kr

(Restylane, 3* sprutor av alla andra typer

*bara som undantag; normalt max 1-2 ml per besök

3 x 1,0 ml 9.900 kr)

Juvéderm

Juévederm Volite 1,0 ml 3.200 kr
Juévederm Volite 2 x 1,0 ml 5.500 kr
Juévederm 1 spruta alla andra typer 1,0 ml 3.900 kr
Juévederm 2 sprutor alla andra typer 2 x 1,0 ml 6.800 kr

(Juévederm 3* sprutor alla andra typer

* bara som undantag; normalt max 1-2 ml per besök

3 x 1,0 ml 9.900 kr)