Vår hudläkare

Dr med. Jacek Bartosik

Dr med. Jacek Bartosik

Dr med. Jacek Bartosik fick sin läkarutbildning vid Lunds Universitet och sin specialistutbildning inom dermatologi på Hudklinikerna i Lund och Rigshospitalet i Köpenhamn.

Han disputerade 1991 och sedan dess fortsatte han bedriva forskning inom bl.a. atopisk dermatit, photo-dynamisk terapi, hypermobil syndrom m.m. inom nationella och internationella projekt.

Sedan 1997 arbetar han kliniskt med dermatologi i Lund och är bl.a. subspecialiserad inom behandlingar av hyperhidros (extrem svettning) med botulinum toxin.

Under delar av 2002 och 2003 var han ansvarig för så väl den typen av behandlingar som för dermatologisk kirurgi (hudkirurgi) på Bispebjerg Hospitalet i Köpenhamn.

Från 2001 tills september 2016 ansvarade han ensamt också för allmän hudmottagning och mottagning för estetiska behandlingar på Privatsykehuset Haugesund i Norge www.privatsykehuset.no. Sedan dess arbetar han på Haugesund Medisinske Senter www.haugesundmedisinske.no i samma byggnad (Helsehuset Haugesund) som båda institutioner är placerade. 

Dr Bartosik var bland dem första i landet som började använda botulinum toxin och Restylane® för kosmetisk behandling. Hans erfarenhet inom detta område uppskattas av både patienter och andra läkare. Han blev bl.a. inbjuden av den Danske Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi 2003 att leda undervisning i kosmetisk behandling med botulinum toxin för Danska plastikkirurger. Den Danska Dermatologföreningen anlitar dr Bartosik för att undervisa Danska hudläkare i hyperhidros och kosmetiska behandlingar.

Dr Bartosik är ansvarig för utbildningskurser för läkare inom kosmetisk användning av botulinum toxin både i Danmark och i Sverige sedan 2004. Dessa kurser arrangeras och certifieras av Allergan, det företaget som tillverkar botulinum toxin.

Han anlitas också av Q-Med Galderma (det Svenska företaget som tillverkar Restylane®) att undervisa medicinsk personal inom estetisk behandlingsteknik med både Restylane och botulinum toxin.

År 2018 valde Allergan dr Bartosik till deras Skandinavisk expert inom botulinum toxin.