Till våra patienter

Kära patient!

 

Att fräscha upp och föryngra vårt utseende kräver kompetens och måste få lov att ta lite tid. 

Det är en konstform som kräver en gedigen bas i form av medicinska kunskaper, erfarenhet, sunt förnuft, sans och tålamod. 

Skönhetsideal varierar och är i hög grad subjektiv. Av denna anledning kommer vi att planera din behandling tillsammans, där dina önskemål kommer att väga tungt, men blir också kritiskt granskade av mig. Jag förbehåller mig alltid rätten att avstå från varje form av behandling som strider mot min professionella värdering av estetik. 

Stora, onaturliga läppar, ”plastik-fantastik” har ingen plats på min klinik!

Jag vill skynda långsamt. Med små, diskreta, men effektiva behandlingar under uppbyggnadsfasen, ca 1 gång i månaden, når vi målet först efter några månader – utan att omgivningen märker det. Folk runt omkring dig kommer att se att du ser fräschare, yngre och piggare utan att kunna veta vad som är gjort. 

Jag hävdar inte att jag kan allt bäst, men jag kan garantera, att jag inte slarvar och gör mitt yttersta för att varje behandling blir utfört på ett korrekt medicinskt sätt och för att du ska bli nöjd med resultatet. 

 

Dr.med. Jacek Bartosik, hudläkare

 

Den Nya Lagen 

Den 1 juli 2021 trädde lagen kring estetiska behandlingar i kraft.
Det är nu straffbart att utföra estetiska injektionsbehandlingar om behandlaren inte är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska och behandlaren måste vara ansluten till IVO och ha patientskadeförsäkring. Jag är ansluten till IVO och är försäkrad via Folksams yrkesförsäkring för läkare sedan många år tillbaka.
I samband med detta infördes också krav på att konsultationer måste genomföras innan behandling bokas - detta följt av betänketid på minst 48 timmar inför behandlingen (7 dagar inför kirurgiska ingrepp). Det innebär att även du som patient (där 6 månader har passerat sedan senaste likvärdig behandling) behöver boka en konsultation innan behandling, oavsett om du gjort estetiska behandlingar tidigare hos mig.
 

Familjen, vänner och bekanta märker ingenting förutom att du håller dig ung och fräsch.

2018
2018
2020
2020
2022
2022
2024
2024