Ärrplastik

Kirurgen skär, patienten lever med resultatet resten av livet...

Genom rätt operations- och suturteknik (syteknik) samt adekvat eftervård, kan operationsärren göras mer diskreta och kosmetiskt mer acceptabla. Dragning och spänning i huden efter operationen bidrar i högsta grad till att ärret ökar i bredden och blir kosmetiskt missprydande.

Speciell suturteknik

Sedan 1999 har dr Bartosik utvecklat en speciell suturteknik som inte bara förebygger breddökning av ärret, men också lämnar inga stygnmärken. Tekniken är mer tidskrävande, men i gengäld får man minimala ärr med bättre kosmetisk resultat. Tekniken kan användas vid så väl nya operationer som för borttagning av gamla, missprydande ärr (s.k. ärrplastik).

Status efter traditionell suturteknink
Status efter traditionell suturteknink
Samma underarm 3 månader efter ärrplastik med dr Bartosiks suturteknik
Samma underarm 3 månader efter ärrplastik med dr Bartosiks suturteknik

Kirurgi - andra

Missprydande förändring i pannan
Missprydande förändring i pannan
...efter operation några månader senare
...efter operation några månader senare
Missprydande förändring i pannan
Missprydande förändring i pannan
...efter operation några månader senare
...efter operation några månader senare